Vakantie voor mantelzorgers

In Harmony, organisatie voor welzijn en dagbesteding, wil ook mantelzorgers tijdens een vakantie ontzorgen.

Heeft een mantelzorger ooit vakantie?
Dit is iets wat veel mantelzorgers zich afvragen. Zo’n 440.000 mantelzorgers (10% van het totaal) voelt zich namelijk overbelast.

Video – Uitzending L1 Wij zijn Limburg 30 oktober

In Harmony wil het niet beter doen, maar anders. Initiatiefnemers Charlotte Dobbelstein en Edith Magermans uit Mheer willen oude mensen zorg aanbieden en ze zoveel mogelijk in hun thuissituatie laten. Zo worden ze opgehaald en weer thuisgebracht. Ook krijgen de ouderen een dagbesteding die ze zelf mogen invullen. Op deze manier wordt bovendien de mantelzorger, die het in Coronatijd extra zwaar heeft, geholpen.

OKT 2020 – VIDEO

OKT 2020 – KEURMERK

Wij mogen het Prezo Care Keurmerk dragen.

Wij kunnen u met trots melden dat wij vanaf nu het keurmerk ‘PREZO Care V1’ mogen dragen!

SEP 2020 – ARTIKEL

Artikel over In Harmony
in de Navenant.

AUG 2020 – FRAGMENT

Ongerweag ontmoet beerknuffelaar in Mheer.