Wat brengt deze begeleiding van kosten met zich mee? De begeleiding die In Harmony biedt, kan worden betaald uit…

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf nog kunt. De wet die dit regelt is de WMO (2015).

Hoe werkt het?

Met een ondersteuningsvraag meldt u zich bij het sociaal team van uw gemeente, per telefoon, e-mail of inloop op de locatie. U kunt dit zelf doen, maar ook uw huisarts, partner, mantelzorger of anderen in uw omgeving kunnen zich melden. Vanuit In Harmony kan deze ondersteuning ook geboden worden.Ook als u al een vorm van ondersteuning heeft maar een wijziging wilt doorvoeren, meldt u zich bij het sociaal team. De medewerker van het sociaal team gaat in gesprek met u.

Als de gekozen ondersteuning bestaat uit een individuele maatwerkvoorziening, zoals In Harmony, dan wordt de aanvraag in overleg met u daarvoor op dat moment in gang gezet.

De 6 Heuvelland gemeenten zijn met In Harmony, voor zorg in natura, een Dienstverleningsovereenkomst of te wel een contract aangegaan en maakt het mogelijk dat In Harmony de arrangementen Begeleiding Groep, Begeleiding Individueel en Respijtzorg, middels arrangement Kortdurend Verblijf.

Eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo 2015. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

– uw leeftijd;
– of u een partner heeft;
– het verzamelinkomen en vermogen
van u en uw partner;
– de voorzieningen die u krijgt.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de WMO. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie. Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Persoons Gebonden Budget 
(PGB)

Onder voorwaarden kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

– U moet duidelijk aangeven waarom u een PGB wilt. De verstrekker kijkt of een PGB bij u past.
-Beoordeeld wordt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.

Eigen bijdrage?

De eigen bijdrage wordt rechtstreeks geïnd bij de budgethouder en ontvangt per 4 weken een factuur van het CAK. Die mag u overigens niet uit het pgb betalen. Een combinatie van een PGB en zorg in natura (ZIN).

Het is ook mogelijk een deel van de hulp met een pgb in te kopen en een ander deel als zorg in natura te ontvangen. U kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of u voor de hulp een pgb of zorg in natura wilt. Daardoor kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen de begeleiding vanuit In Harmony vanuit een PGB te laten uitvoeren en voor de persoonlijke verzorging maakt u gebruik van zorg in natura (ZIN).

In Harmony
‘Spesjaal’

U kunt ook zonder tussenkomst van de gemeente of zorgkantoor, dus als u niet in aanmerking komt voor een individuele maatwerkvoorziening of PGB. Dan komen de kosten van de begeleiding voor eigen rekening.

Vanuit In Harmony kunnen we altijd in een persoonlijk gesprek met u meedenken welke mogelijkheden er zijn voor uw persoonlijke situatie. Waarbij we uitleg kunnen geven als hetgeen u hierboven hebt gelezen niet helemaal duidelijk is.