In Harmony wilt vooral mensen begeleiden die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een zinvolle invulling te geven.

Onze activiteiten.

In Harmony wilt vooral mensen begeleiden die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een zinvolle invulling te geven.

Bij In Harmony kunt u terecht voor zowel individuele- als groepsactiviteiten, op een locatie van In Harmony of bij u thuis. U bepaalt, in overleg met een consulente van In Harmony, hoe uw dag wordt vorm gegeven.

Zo wilt In Harmony, U maar ook uw familie of mantelzorger professioneel ondersteunen, zodat aangenaam wonen in de eigen omgeving ook mogelijk blijft. Wij realiseren ons dat niet iedereen dezelfde dag invulling heeft en samen met u willen we onderzoeken wat uw persoonlijke wens is en hoe u daar vorm aan wilt geven.

Onze uitgangspunten daarbij zijn welzijn, geborgenheid, zelfredzaamheid en ontzorgen. Waarbij we vooral de eigen kracht van u en/of uw mantelzorger willen benutten.

Creatief

Handwerken, schilderen en knutselen.

Koken

Heerlijk kokerellen.

Sport en bewegen

Wandelen, zwemmen, fietsen…

Groen activiteiten

Van kweken tot oogsten.

Muziek

Muziek luisteren, maken of zingen.

Traditionele gebruiken

Deelnemen aan culturele en
traditionele gebruiken van het eigen dorp.

Gezelschapsspellen

Spelen van dammen, schaken, etc. 

Culturele activiteiten

Bezoek theater, concerten, etc.

Uitstapjes en excursies

Uitstapjes naar externe locaties.