Welkom bij In Harmony!

'Harmony' betekent letterlijk samenhang, in balans, evenwichtig. Vanuit deze woorden wordt er met de gast, telkens weer gezocht naar het geluksgevoel waardoor deze zich staande kan houden in zijn persoonlijke situatie.

Wie zijn wij?

Charlotte Dobbelstein-Jacobs en Edith Magermans-Duijsens, beiden woonachtig te Mheer, hebben samen het initiatief genomen om na te gaan denken wat de ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen betekenen voor de kwetsbare, met name oudere inwoners van de gemeentes in het Heuvelland.

Het initiatief is voortgekomen vanuit een innerlijke drive om een voorziening in te richten voor deze oudere inwoners in de eigen omgeving. Vaak dienen deze ouderen hun eigen dorp te verlaten en zijn zij genoodzaakt om naar een grotere plaats en dus een andere gemeenschap met andere cultuur en tradities te verhuizen.

De thuiszorg is goed geregeld. Echter na deze zorg begint de dag en blijkt dat er nauwelijks voorzieningen in de eigen omgeving zijn, die inspelen op het welzijn van ouderen.

Naast deze ouderen is het ook van belang om de mantelzorger(s) en betrokken vrijwilligers goed te begeleiden, te ontzorgen, zodat allen vanuit eigen kracht kunnen blijven functioneren.

Mocht u in de tussentijd toch nieuwsgierig zijn geworden, neem dan contact op met ons!