"In Harmony, een organisatie uit uw eigen omgeving weet wat welzijn en ontzorgen betekent."

In Harmony wilt vooral mensen begeleiden die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een zinvolle invulling te geven. Bij In Harmony kunt u terecht voor zowel individuele- als groepsactiviteiten, op een locatie van In Harmony of bij u thuis. U bepaalt, in overleg met een consulente van In Harmony, hoe uw dag wordt vorm gegeven.

Denk aan activiteiten als;
• Creatief (handwerken, schilderen, knutselen);
• Koken;
• Groen activiteiten ("van kweken tot oogsten");
• Sport en bewegen (o.a. wandelen, zwemmen, fietsen);
• Muziek (muziek luisteren, maken of zingen);
• Deelnemen aan culturele en traditionele gebruiken van het eigen dorp;
• Gezelschapsspellen;
• Culturele activiteiten (bezoek theater, concerten etc.);
• Uitstapjes en excursies;Zo wilt In Harmony, U maar ook uw familie of mantelzorger professioneel ondersteunen, zodat aangenaam wonen in de eigen omgeving ook mogelijk blijft. Wij realiseren ons dat niet iedereen dezelfde dag invulling heeft en samen met u willen we onderzoeken wat uw persoonlijke wens is en hoe u daar vorm aan wilt geven. Onze uitgangspunten daarbij zijn welzijn, geborgenheid, zelfredzaamheid en ontzorgen. Waarbij we vooral de eigen kracht van u en/of uw mantelzorger willen benutten.